Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, dle zákona ČR. Provozovatel se zavazuje, že veškeré údaje neposkytne žádné třetí straně.

Udělením souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. zasílání obchodních a reklamních sdělení, je Provozovatel oprávněn zasílat klientovi obchodní a reklamní sdělení, a to formou sms zpráv, e-mailu, poštou či telefonicky. V případě, že klient nesouhlasí se zasíláním sdělení, nebo pokud preferuje pouze určitou formu těchto sdělení, je oprávněn kdykoli zasílání sdělení vyloučit či omezit, a to formou písemné žádosti zaslané Provozovateli, např. na e-mail: ot-fitness@seznam.cz