Moderní Kalanetika

Moderní Kalanetika se řadí do kategorie cvičení BODY & MIND

Charakteristika: relaxační, protahovací a lehce posilovací cvičení

Kalanetika (Callanetics Method of Exercise)

Kalanetika je velmi účinné posilovací cvičení, které slouží zejména k tvarování problematických partií těla. Na základě dlouhodobých zkušeností a výzkumů se v poslední době dospělo k nové formě tohoto typu cvičení, která co nejúčinněji a bezpečně využívá principů kalanetiky. Principy původní kalanetiky zůstávají stejné, ale v souladu s posledními výzkumy a moderními trendy, které daleko větší důraz než dříve, kladou na zdraví, se některé přístupy pozměnily.

Co je nového?

Největší změna je v tom, že se klade velký důraz na stabilizaci trupu, neutrální polohu páteře a pánve a zcela se z původní kalanetiky vynechávají cviky, které by mohly u některých osob způsobit zranění. K původní sestavě paní Callan Pinckneyové, která se zaměřila výhradně na "ožehavé partie" střední a spodní části těla, se zařazují cviky, které zpevňují horní část těla, to je: prsní a zádové svaly, svaly horních končetin a šíjové svaly. Namísto původního cvičení u tyče nebo židle se nabízí řada cviků se stejným účinkem a bez těchto pomůcek.

Vhodné pro:

Kalanetiku, tak jako každé jiné cvičení, může cvičit kdokoli, kdo splňuje zdravotní podmínky. To znamená, že pokud má adept zdravotní problémy, před cvičením by se měl poradit s lékařem. Totéž platí o těhotných ženách.